RB Enginnering s.r.o.

 • Studie proveditelnosti staveb
 • Dokumentace zadání akce
 • Dokumentace pro územní rozhodnutí
 • Dokumentace pro stavební povolení
 • Dokumentace pro provedení stavby
 • Dokumentace pro výběr zhotovitele
 • Dokumentace skutečného provedení stavby
 • Řízení staveb
 • Dodávky zařízení staveb
 • Zpracování dokumentace vlivu na životní prostředí (EIA)  
 • Koordinátor BOZP podle zákona 309 / 2006  
 • PENB