Komplexní inženýrská činnost

jednání se stavbou dotčenými stranami, kontrola stavby, výkon funkce technického dozoru stavebníka (TDS)